Kundkraft Sverige

kundkraft

Kundkraft Sverige AB bildades 1999. Som medlem i företaget så ska du få ett så lågt elpris som möjligt. Kundkraft Sverige ser till så att dina avtal med automatik omförhandlas efter att avtalstiden löpt ut. Därmed kan du vara tryggt förvissad om att du kommer att få ett marknadsmässigt pris. Det kostar ingenting att vara medlem i Kundkraft Sverige.

Företaget tjänar sina pengar på att ta ut en provision från den elleverantör som vinner varje upphandling. Vid sidan av detta så arbetar också Kundkraft Sverige med att skapa leverantörsbytessystem för elleverantörer. Vidare arbetar Kundkraft Sverige en del med konsultverksamhet.

I dagsläget samarbetar Kundkraft Sverige med en rad olika företag. Några av dessa är Villaägarnas riksförbund, Småsam, Finansportalen, Lärarnas inköpscentral och Försvarets motorklubb. Kundkraft Sverige har över 150 000 medlemmar.

Jämför elpriser innan du tecknar

Du kan spara mycket pengar genom att jämföra elpriser innan du tecknar nytt elavtal. Klicka nedan för att jämföra aktuella elpriser hos våra rekommenderade elbolag.

Att bli medlem

Det går snabbt att bli medlem hos Kundkraft Sverige. I samband med att du anmäler ditt intresse att bli medlem hos Kundkraft Sverige så ska du plocka fram en räkning från din nätleverantör. Här hittar du de uppgifter som du måste ange. Om du inte skulle hitta någon aktuell räkning så ska du ta kontakt med din nätleverantör.

De uppgifter som du ska fråga om är nätområdeskod, anläggningsID, leveransadress och beräknad årsförbrukning. Efter att du gjort din anmälan klar så kommer du att medverka i en elupphandling. Då upphandlingen har slutförts kommer du att bli informerad via e-post vilken leverantör som du kommer att få.

Upphandlingar

Som kund ska du först och främst kontrollera så att du bara har en kalendermånads uppsägningstid. Skulle uppsägningstiden vara längre så måste du själv ombesörja uppsägningen. Är ditt elavtal tidsbundet så ska du kontrollera så att det inte med automatik förlängs efter att tiden löps ut.

Att byta till en ny elleverantör är gratis. Leverantörsbytet går till så att din kommande leverantör ansöker om att få dig som kund. Du ska inte behöva bli kontaktad av din nätägare för att bytet ska kunna äga rum. Likväl ska du vara förberedd på att din nätleverantören ber dig att läsa av elmätare i samband med att bytet äger rum. Enligt ellagen så måste elavtal tecknas senast den 15 i månaden innan det ska börja gälla.

Inga bud

Ifall det inte skulle komma in några aktuella bud till upphandlingen så kommer Kundkraft Sverige att genomföra en ny upphandling, så snabbt det går. I regel dröjer det bara någon vecka.

Samma leverantör

Det kan också gå så att du får samma leverantör efter att upphandlingen har ägt rum. En bidragande förklaring till varför företaget är angelägna att ha kar dig som kund är att de redan betalat en administrativ kostnaden för att få in dig som kund i systemet. Därför så är chansen stor att du får samma leverantör före och efter upphandlingen.

Kontakta Kundkraft Sverige

För direkt kontakt med Kundkraft Sverige ringer du 020-140 40 00. Medlemsservice har öppet på vardagar mellan 09.00 och 16.00. Mellan 12.00 och 13.00 är det lunchstängt. Du kan också höra av dig till Kundkraft Sverige via e-post.