Elområden i Sverige

Sveriges elnät är sedan 2011 indelat i fyra elområden. Elpriser skiljer sig ofta mellan de olika områdena eftersom det är baserat på områdets egen produktion och konsumtion av el. Här kan du läsa allt du behöver veta om Sveriges elområden.

Nordpools elpris idag i varje elområde

Uppdaterad: 19/07/2024

Priserna baseras på dagens genomsnittliga spotpris på elbörsen Nord Pool och inkluderar inte elnätsavgift, påslag, energiskatt, eller moms.

LoadingJämför elpriser i ditt elområde

Oavsett vilket elområde du bor i så brukar det löna sig att jämföra elpris från flera olika elbolag. Det gör det lättare att hitta riktigt billig el. Med länkarna nedan kan du se ditt pris hos några av Sveriges mest populära elbolag.

Se ditt elpris hos Fortum här >>

Se ditt elpris hos Telge Energi här >>

Se ditt elpris hos Skellefteå Kraft här >>

Sveriges elområden

Den 1 November 2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. På kartan kan du se hur indelningen ser ut för de fyra elområdena:

karta över sveriges elområden

Varje elområde har ett eget elpris

En anledning till indelningen var att det under vissa delar av året inte finns tillräckligt med kapacitet i kraftnätet för att transportera el från elområden med hög produktion till områden med låg produktion.

Områdesindelningen medförde att varje enskilt område fick ett eget elpris. Det gör det mer attraktivt att bygga ut elproduktionen i de områden som har underskott av el, eftersom elpriset där ofta är högre. På sikt bör det leda till en mer jämnt fördelat elproduktion i hela landet, vilket kommer avlasta kraftnätet.

Ta reda på ditt elområde

När du ska teckna elavtal är det bra att veta vilket område du tillhör. Det är inte alltid lätt att veta om du kanske bor nära en av gränserna mellan två elområden. Det enklaste sättet att ta reda på det är att använda Svenska Kraftnäts interaktiva karta. Med den kan du enkelt slå upp din adress och se vilket elområde du tillhör.

Hur sätts elpriset i olika elområden?

Elpriset räknas ut av elhandelsplatsen Nord Pool för varje elområde, och är baserad på områdets rådande tillgång och efterfrågan på el. Beräkningen görs på timbasis och kallas för spotpris. Varje elområde har ett eget elpris som alltså sätts baserat på förhållandet mellan regionens eltillgång och elförbrukning. Det innebär att de som bor i ett elområde med stor elproduktion ofta får ett lägre elpris än de som bor i ett elområde med lägre elproduktion.

Se spotpriset och elpristrender i Sveriges alla elområden

Välj elområde i listan nedan för att se det aktuellt spotpriset på el samt den senaste tidens pristrender.