EON

eon

Den privata energikoncernen E.ON grundades år 2000, och har i dagsläget över 35 miljoner kunder. Sedan 2005 är Sydkraft och Graninge dotterbolag i E.ON-koncernen, och heter nu E.ON Sverige. E.ON arbetar med bioenergi, energigaser, fjärrkyla, fjärrvärme, kärnkraft, olja, solenergi, vattenkraft och vinkraft. E.ONs huvudkontor ligger i Düsseldorf, Tyskland.

EON jämfört med andra elbolag

Det finns idag många bra elbolag i Sverige. Det är hård konkurrens och det gynnar dig som konsument, eftersom det trycker ned priserna. Du kan alltså spara mycket pengar genom att jämföra olika elavtal innan du väljer att bli kund hos EON.

Jämför elpriser innan du tecknar

Du kan spara mycket pengar genom att jämföra elpriser innan du tecknar nytt elavtal. Klicka nedan för att jämföra aktuella elpriser hos våra rekommenderade elbolag.

Bli kund hos EON

Det går snabbt och enkelt att bli kund hos E.ON. Du kan fylla i en ansökan direkt via företagets hemsida. Förutom personuppgifter ska du har även kunna ange anläggningsID, områdesID, anläggningsadress, postnummer för anläggning, postort, årsförbrukning och nuvarande leverantör.

Innan du väljer att bli kund hos E.ON är det mycket viktigt att du läser igenom de avtalsvillkor som finns. Dessa avtalsvillkor, som rör försäljning och distribution av el, är framtagna i samarbete med Svensk Energi och Konsumentverket. Byter du bostad under den period som du har avtal med E.ON så kan du ta med dig ditt gamla avtal till ditt nya hem.

Gör ett aktivt miljöval

När du blir kund hos E.ON så kan du välja varifrån du vill att din el ska komma. Du behöver inte betala något extra ifall du väljer el från förnybar vattenkraft. Vidare kan du även välja el från vindkraft eller el som är märkt Bra Miljöval.

El med denna typ av märkning är framtagen av sol, vind, biobränsle och naturgas. Bra Miljöval El produceras i enlighet med de kriterier som finns uppställda av Svenska Naturskyddsföreningen. Genom att välja ett miljövänligt alternativ så visar du att du värnar om en hållbar utveckling. E.ON kan även erbjuda energirådgivning.

Fasta och rörliga elavtal

Elleverantören kan erbjuda både fasta och rörliga priser. De fasta avtalen löper på 1 år, 2 år eller 3 år. Denna typ av avtal är utmärkt för dig som vill ha exakt koll på hur mycket du betalar för din el. Väljer du ett fast avtal som löper på 3 år så kan du köpa till en bytesrätt.
Det innebär att ifall priserna på el sjunker under den aktuella avtalsperioden så kan du avbryta ditt avtal och teckna ett nytt avtal till fast pris, vilket är ett bra sätt att se till att du får billig el.

Du ska dock vara medveten om att denna bytesrätt endast gäller en gång. Priset på bytesrätten är beroende av hur stor årsförbrukning som hushållet har. Det rörliga priset förändras från den ena månaden till den andra. Priset sätts i efterskott och baserar sig på genomsnittspriset, eller medelspotpriset som det också kallas, på den nordiska elbörsen Nord pool. Till priset läggs också kostnaden för elcertfikatet.

Förutom dessa alternativ kan även E.ON erbjuda så kallat flexipris. Det innebär att du får ett elpris gäller ett kalenderkvartal i taget. Priset sätts innan kvartalet börjar. Viktigt att komma ihåg är att om du vill byta avtalsform så är detta något du måste göra en månad före kvartalsskiftet. Vidare kan du som kund hos E.ON också väja mixpris. Det innebär att du betalar hälften av din elförbrukning till ett rörligt pris och den andra hälften till ett fast.

Kundservice

Om du skulle ha någon fråga om el som du inte tycker att du får svar på via E.ONs hemsida så är det alltid en god idé att ta direkt kontakt med företagets kundservice. Du når E.ON Sverige på telefonnummer 020-22 24 24. Telefonlinjen är öppen på vardagar mellan 08.00 och 18.00. Om dina frågor rör fjärrvärme ringer du 020-47 47 27. Rör din fråga fordonsgas och naturgas ringer du 020-56 56 00. Du kan också välja att skicka e-post till E.ON.