Grön el

Många elbolag erbjuder numera grön el. Det sätt vi behandlar vår miljö är sedan en tid tillbaka en mycket central fråga. Klimathotet hänger över oss och det gäller att agera här och nu. Vårt sätt att nyttja vår världs resurser kan leda till stora problem för kommande generationer. För att få bukt med klimatproblemen krävs det konsensus och en handlingsplan som politiska ledare och företag kan enas om.

Samtidigt finns det en rad saker som du, som privatperson, kan göra för att dra ditt strå till stacken. Grön el är den typ av el som inte bidrar till växthuseffekten, eller gör det i liten utsträckning. Genom att göra ett aktivt val kan du som elkonsument vara med och skjuta utvecklingen åt rätt håll. Idag är det många elbolag som kan erbjuda miljövänliga el-alternativ. Här kan du läsa mer om skillnaden på olika elbolag och jämföra elavtal. Att skaffa sig klimatneutral el behöver inte heller innebär stora kostnader för dig som konsument, ofta är det enkelt att få både grön och billig el.

Vindkraft

Vindkraften är en förnyelsebar energikälla. För att vindkraft ska vara ekonomiskt lönsam i större skala så krävs det dock en stor vingförsedd rotor, med en diameter på 50 till 100 meter. Vindkraft kan emellertid vara ett mycket bra alternativ för lokal el-produktion. Det finns vissa områden i Sverige där det lämpar sig synnerligen väl att placera ut vindkraftverk. Dessa är Öland och Gotland, samt runt södra Sveriges kust.

vindkraft

Vattenkraft

Vattenkraft är också en förnyelsebar energikälla. Vattenkraften är reglerbar, vilket innebär att den kan snabbt anpassas till den förändring som sker i elkonsumtionen. Likväl kan vattenanläggningarna medföra en lokal miljöpåverkan. Kraftverksdammar utgör varningshinder för de fiskarter som företar vandringar. Idag står vattenkraften för omkring hälften av Sveriges elproduktion. Vindelälven, Piteälven, Kalix älv och Torne älv, samt en del andra älvsträckor och åar, är skyddade från vidare utbyggnad.

Fler klimatneutrala el-alternativ

Idag arbetar man hårt för att komma fram till nya lösningar som ska borgar för en hållbar framtid. Kärnkraft och biokraft är två möjliga alternativ. När det gäller kärnkraftsfrågan finns det idag Sverige både förespråkare och motståndare. Det positiva med kärnkraft är att det ger en stor elproduktion och mindre utsläpp av koldioxid. Det negativa med kärnkraften är risktagandet, både vid för- och efterbehandlingen.

solkraft